Sklep
/
Regulamin sklepu
Regulamin sklepu internetowego E.Leclerc

1. www.market24leclerc.pl jest usługą opartą na asortymencie marketu E.Leclerc Jastrzębie-Zdrój. Właścicielem sklepu jest Jastrzębiedis Sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, NIP 783-16-76-459 REGON 301796977 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000390607, kapitał zakładowy 50 000,00 zł. Adres poczty elektronicznej sklepu: market24.jastrzebie@leclerc.net.pl, numer telefonu: (32) 475 95 20.

2. Realizacja sprzedaży w sklepie www.market24leclerc.pl odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie www.market24leclerc.pl oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.


3.
Z oferty www.market24leclerc.pl może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.


4.
Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:

 • dostęp do Internetu
 • komputer lub inne urządzenie z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 lub wyższą, Firefox 3.6 lub wyższą
 • rozdzielczość ekranu minimum 1024 x 768 przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1280x1024
 • zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer
 • komputer lub inne urządzenie klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", włączoną obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

6. W www.market24leclerc.pl płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:

 • karta kredytowa (online)
 • przelewem bankowym (online)
 • kartą płatniczą (przy odbiorze)
 • gotówką (przy odbiorze)

Przy składaniu zamówień opłacanych przelewem należy pamiętać o czasie niezbędnym dla przepływu środków na rachunek sklepu, uwzględniając również dni świąteczne, kiedy przelewy nie są przez banki księgowane. Prosimy dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu. Ewentualne koszty związane z dokonaniem płatności za pośrednictwem banku obciążają Klienta.

7. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku, natomiast ich realizacja odbywa się:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00

    Nie realizujemy zamówień, kiedy sklep jest zamknięty, w następujące dni:

 • Nowy Rok
 • Święto Trzech Króli
 • Wielkanoc
 • Poniedziałek wielkanocny
 • Święto Pracy
 • Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • Zielone Świątki
 • Boże Ciało
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Wszystkich Świętych
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt)
 • Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)

Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu.

8. Obszar działania sklepu www.market24leclerc.pl określony jest kodem pocztowym odbiorcy.

9. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka" pod zdjęciem artykułu. Wybór opcji „dodaj do koszyka” nie rodzi po stronie Klienta zobowiązań. Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Kupuję zawartość koszyka i zamawiam transport" lub „Kupuję zawartość koszyka – odbiór osobisty”. Złożenie zamówienia jest możliwe po potwierdzeniu przez Klienta, iż zapoznał się z istotnymi informacjami zaprezentowanymi w witrynie sklepu.

10. Sprzedaż produktów Ultra świeżych odbywa się tylko w obrębie miasta Jastrzębie-Zdrój. Aby sprawdzić dostępność produktów Ultra świeżych należy wcześniej zalogować się na swoje konto. Jeżeli dany produkt będzie poza strefą dystrybucji produkt taki nie będzie widoczny na stronie.

11. Klient składając zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów wykonania umowy sprzedaży. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
market24.jastrzebie@leclerc.net.pl.

12. Klientów korzystających z usług sklepu www.market24leclerc.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

13. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres (pod drzwi mieszkania, domu, firmy) w czasie określonym przez Klienta przy składaniu zamówienia nie mniejszym niż dwie godziny.

Klient ma obowiązek umożliwić dostawcy wjazd na prywatną posesję oraz późniejszy wyjazd.
W przypadku niedziałającego domofonu klient ma obowiązek umożliwić dostawcy wejście na klatkę schodową.

14.  W związku z tym, iż sklep www.market24leclerc.pl jest usługą opartą na asortymencie marketu E.Leclerc Jastrzębie-Zdrój, asortyment (także pod względem ilościowym) oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Pracownik sklepu przed przyjęciem zamówienia do realizacji informuje Klienta o braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z uwagi na brak danego produktu czy zamówionej ilości, jak również informuje o zmianie ceny produktu. W takim wypadku Klient podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, zamiana zamówionego artykułu na jego odpowiednik lub anulowanie całości zamówienia). Zgoda Klienta na częściową realizację zamówienia stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez pracownika sklepu.

15. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia oraz przyjęcie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną.

16. Klient ma prawo anulować zamówienie (drogą elektroniczną lub telefoniczną) nie później niż 3 godziny przed wyznaczoną godziną realizacji zamówienia dla zamówień realizowanych przez dostawców www.market24leclerc.pl. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia, nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy i w
ybranym przez Klienta przedziale godzinowym traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

17. Dostawy na terenie Jastrzębia-Zdroju i okolic realizowane są za pośrednictwem dostawców www.market24leclerc.pl.

18. Sklep www.market24leclerc.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające ze zdarzeń losowych, w tym anomalii pogodowych.

19. Koszt dostawy jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Po akceptacji przez Klienta kosztu dostawy poprzez wybór opcji „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, koszt ten jest obowiązujący. W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym. Sklep ma prawo również do przeliczenia wartości dostawy zamówienia, jeżeli dołączenie produktów opisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego przedziału wagowego zgodnie z cennikiem usług transportowych.

Opłata za dostawę uzależniona jest od:

 • odległości od sklepu - koszt dostawy określany jest na podstawie podanego podczas rejestracji kodu pocztowego
 • wagi - w przypadku przekroczenia wagi o 20kg, za każde rozpoczęte 10kg naliczana jest opłata w wysokości 3zł


20. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym- zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu niezrealizowanego zamówienia, a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa (kwiaty, mrożonki itp.)- również kosztami tych artykułów.

21. www.market24leclerc.pl realizuje wyłącznie zamówienia złożone przez Klientów przestrzegających zasad niniejszego regulaminu, złożonych na prawidłowo wypełnionym formularzu. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po spełnieniu wszystkich wymogów wynikających z przepisów prawa.

22. Łączna cena zamówionych towarów równa jest sumie cen artykułów jednostkowych objętych zamówieniem. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. W przypadku wyboru opcji „Kupuję zawartość koszyka i zamawiam transport” cena jest powiększona o koszt dostawy.

23. Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży. W sytuacji, gdy żądanym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, dostawca dostarczy zarówno kopię, jak i oryginał dokumentu. Klient w obecności dostawcy podpisuje fakturę, której kopia wraca do naszego sklepu.

24. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji w miejscu siedziby Sprzedawcy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu aż do momentu realizacji zamówienia.

25. www.market24leclerc.pl zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do niewyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika, rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru.

26. W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

27. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.

28. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z cenami sprzedaży obowiązującymi w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

29. W www.market24leclerc.pl istnieje możliwość odbioru zamówionego przez Internet towaru osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w sklepie E.Leclerc Jastrzębie-Zdrój. W takim przypadku klient nie ponosi kosztów związanych z dostawą towaru.

30. Klient ma prawo odstąpienia od umowy (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 33 regulaminu) w terminie 14 dni od dnia następnego przypadającego po dniu otrzymania przesyłki przez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ww. terminie. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia do umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24.06.2014 r.) -
Wzór oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy dostarczyć zwracany produkt na własny koszt w stanie niezmienionym do rzeczywistego sklepu – do Punktu Obsługi Klienta wraz z oryginalnym dokumentem sprzedaży otrzymanym od dostawcy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Prawo odstąpienia od umowy pkt. 47 regulaminu).

31. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy, której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia:

o   Jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o   Są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

o   Są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

o   Jest dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism.


32.
www.market24leclerc.pl jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad. W razie niezgodności towaru z umową w celu dokonania reklamacji należy zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę dołączając do pisemnej reklamacji dokument sprzedaży i reklamowany produkt. W celu zgłoszenia reklamacji można skorzystać z formularza Zgłoszenie reklamacji. Zgłoszona reklamacja obejmująca oświadczenie o obniżeniu ceny, żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o sposobie jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

33. Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem telefonicznie, a dowodem jej załatwienia będzie podpis Klienta na liście przewozowym przesyłki reklamacyjnej.

34. Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.

35. www.market24leclerc.pl informuje, że nie udziela gwarancji. Informacja o ewentualnej gwarancji udzielonej przez podmioty trzecie dostępna jest za pośrednictwem platformy zakupowej po dokonaniu przez Klienta kliknięcia właściwego linka umieszczonego przy danym produkcie. Zwracamy uwagę, że w niektórych przypadkach gwarancja może być przeznaczona wyłącznie dla Klientów będących konsumentami.

36. Podczas rejestracji zamawiający może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę, jak również na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez zaznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym.
Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

37. Wszystkie składniki wizualne lub dźwiękowe (tekst, muzyka, obraz, ilustracja, zdjęcia, animacje) witryny www.market24leclerc.pl są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej, zastrzeżonymi w całym świecie. Każda reprodukcja całkowita lub częściowa witryny www.market24leclerc.pl jest zabroniona, a każde fałszowanie będzie sankcjonowane na podstawie Prawa Własności Intelektualnej. W konsekwencji, Klientowi łączącemu się z witryną zabrania się kopiowania i pobierania całości lub części jej składników, w tym również jej składników okazjonalnych. Każde łącze hipertekstowe przekierowujące do witryny www.market24leclerc.pl jest formalnie zabronione, bez wyraźnej autoryzacji Sklepu.

38. Postanowienia zawarte w punktach: 33, 34 i 35 niniejszego regulaminu  znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku nabywania towarów przez klientów będących konsumentami.

39. Towary prezentowane na stronach witryny www.market24leclerc.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

40. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów, również Ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

41. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

42. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.


43.

Dane osobowe

 

 

Administrator danych

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Jastrzębiedis Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 35, NIP 783-16-76-459.

2.       Pani/Pana dane osobowe zbierane są wyłącznie od Pani/Pana, podczas rejestracji konta użytkownika, dokonywania zakupów w sklepie internetowym, jak również korzystania z innych funkcjonalności naszego sklepu, w tym także poprzez zapisywane w przeglądarce pliki cookies.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

1.       Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), jak również Pani/Pana dobrowolnie wyrażona zgoda.

 

Zbieranie danych, zakres i cel ich przetwarzania

 

1.       W celu rejestracji, dokonania zakupu, dostarczenia zamówionych artykułów niezbędne jest podanie następujących danych osobowych, które administrator danych wykorzysta w celu realizacji zamówienia i usług powiązanych:

a.       dane osoby zamawiającej – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres,

b.       dane odbiorcy – imię, nazwisko, adres, nr telefonu,

c.       w zależności od ustawień przeglądarki administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator. Powyższe informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii,

d.       w przypadku rejestracji - login oraz hasło,

e.       w przypadku gdy dokonuje Pani/Pan zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wyrażając przy tym chęć uzyskania faktury VAT – numer NIP.

2.       Dane, które zbieramy wykorzystujemy tylko i wyłącznie do:

a.       realizowania zamówień sprzedaży i w celu wywiązania się przez nas ze zobowiązań umownych (np. kontakt w sprawie zamówienia, rozpatrzenie reklamacji),

b.       zarządzania relacjami biznesowymi, w tym świadczenia usług gwarancyjnych, przetwarzania płatności, na potrzeby rachunkowości, audytów, fakturowania i egzekwowania należności,

c.       wysyłania materiałów handlowych/reklamowych - pod warunkiem uzyskania Pani/Pana wyraźnej zgody.

 

Przekazywanie danych

 

1.       Nie przekazujemy żadnych pozyskanych danych do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Pani/Pana dane osobowe, wykorzystywane są tylko w celu realizacji zlecenia.

2.       Zgodnie z obowiązującymi przepisami administrator danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie i/lub w naszym imieniu, np. naszym pracownikom i współpracownikom, firmie hostingującej sklep, kierowcom – jeżeli musimy użyć firmy zewnętrznej do dostarczenia naszych produktów, podwykonawcom naszych usług,

3.       Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe możemy przekazać również podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, ale tylko gdy wystąpią z żądaniem o dostęp w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Przechowywanie danych

1.    Administrator danych przechowuje przekazane w zamówieniu dane w swoich systemach informatycznych i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i umownych, lecz maksymalnie przez okres 7 lat. Wyjątkiem są przypadki, rejestracji w serwisie – w tym przypadku administrator danych przechowuje dane, do czasu cofnięcia zgody przez Panią/Pana i gdy może to być konieczne do ochrony interesów związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów.

Prawa osób fizycznych

1.       Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych do nowego administratora, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz skorzystania z innych praw, w tym prawa do:

a.       uzyskania wyczerpującej informacji na temat Pani/Pana danych, które przetwarza administrator danych,

b.       uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych przekazanych przez Panią/Pana,

c.       uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Pani/Pana dotyczące,

d.       uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

e.       żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,

f.        usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

g.       wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

2.       W każdej chwili może Pani/Pan również skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.

 

Inspektor ochrony danych

 

1.       Administrator danych powołał inspektora ochrony danych. Inspektorem ochrony danych jest p. Krystian Erens. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/ Pan skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość e-mail na adres mailowy: e.leclerc@infomania.pl lub listownie pisząc na adres administratora danych.

2.       W każdej chwili, kiedy ma Pani/Pan wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, które odpowie na wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

1.       Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu dopasowania zawartości strony do preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób nie wpływa na Pani/Pana dane.

 

Informacje końcowe

 

1.       Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy i spełnienia warunków zamówienia.

 

   

44. Prawo odstąpienia od umowy

 


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. spółkę Jastrzębiedis Sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, fax: 32 47 59 522, e-mail: market24.jastrzebie@leclerc.net.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 
Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz do Punktu Obsługi Klienta na adres sklepu E.Leclerc al. Piłsudskiego 35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.  Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie dokonane przez Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.  Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli wybraliście Państwo sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu Państwu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.  Będziecie Państwo musieli ponieść bezpośredni koszt zwrotu rzeczy.